Areál Technických služieb Brezno

Mesto Brezno otvára pre možných investorov skvelú možnosť výhodnej investície. Mesto vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na predaj 8181 m2 pozemku v centrálnej zóne mesta. (Terajší areál Technických služieb mesta Brezno.)

Vysvetlenie zámeru:

Mesto Brezno vykazuje dlhodobý deficit v štruktúre a kapacitách vybavenosti bývania, ubytovania (domáci i zahraničný cestovný ruch), no aktívne pripravuje projekty pre posilnenie tejto zložky: vytvorenie priehrady v mestskej časti Rohozná, okresné kúpalisko, multifunkčné športoviská s wellness, golfové odpalisko spolu so zimným vlekom a ďalšie aktivity. Preto je potrebné rozvoj podnikateľskej činnosti smerovať práve do oblasti obnovy a dotvorenia centrálnej časti mesta.

Základom pre vznik myšlienky vybavenostnej zóny v areáli technických služieb boli vysporiadané ucelené pozemky vo vlastníctve mesta Brezno. Územný plán mesta Brezno v navrhovanom areáli uvažuje s umiestnením obchodných, kultúrnych a správnych zariadení s bývaním v horných podlažiach. Okrem zvýšenia efektivity podnikania by mali takéto riešenia aj výrazne zlepšiť kvalitu pracovného a životného prostredia.

Predaj formou OVS

Pozemky

arealtechnsl


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

 

Logbrw
Logtsw
Loglsw
Logkw
© 2016 Brezno