Jarabá - Široká

pozemky

  • parcela reg. C-KN č. 428/3, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 265 m2
  • parcela reg. C-KN č. 428/4, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 375 m2
  • parcela reg. C-KN č. 428/5, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 448 m2
  •  parcela reg. C-KN č. 428/6, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 444 m2
  • parcela reg. C-KN č. 428/8, druh pozemku: trvalé trávne porasty, o výmere 896 m2

jaraba

 

 

Logbrw
Logtsw
Loglsw
Logkw
© 2016 Brezno