Mlynná dolina

Pozemky vhodné na výstavbu rekreačných chát v Mlynnej doline

pozemky

  • parcela reg. C-KN č. 8097/32, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 863 m2
  • parcela reg. C-KN č. 8097/36, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 582 m2
  • parcela reg. C-KN č. 8097/38, druh pozemku: lesné pozemky, o výmere 667 m2

mlynna dolina

 

 

>> Stiahnuť mapu pozemkov

 

 

 

 

Logbrw
Logtsw
Loglsw
Logkw
© 2016 Brezno