Moyzesova

Tri nové pozemky v jednej z najlukratívnejších častí mesta na Moyzesovej ulici ako stvorené na rodinné bývanie s krásnym výhľadom

Predaj formou OVS

Pozemky

predmet súťaže č. 1

stavebný pozemok a spoluvlastnícky podiel k prístupovej ceste

 • parcela reg. C-KN č. 5813/3, zastavané plochy a nádvoria , o výmere 611 m²
 • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/5 k pozemku - parcela reg. C-KN č. 249/2, ostatné plochy, o výmere 1451 m²

predmet súťaže č. 2

stavebný pozemok a spoluvlastnícky podiel k prístupovej ceste

 • parcela reg. C-KN č. 5813/306, zastavané plochy a nádvoria , o výmere 780 m²
 • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/5 k pozemku - parcela reg. C-KN č. 249/2, ostatné plochy, o výmere 1451 m²

predmet súťaže č. 3

stavebný pozemok a spoluvlastnícky podiel k prístupovej ceste

 • parcela reg. C-KN č. 5813/305, zastavané plochy a nádvoria , o výmere 780 m²
 • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/5 k pozemku - parcela reg. C-KN č. 249/2, ostatné plochy, o výmere 1451 m²

predmet súťaže č. 4

stavebný pozemok a spoluvlastnícky podiel k prístupovej ceste

 • parcela reg. C-KN č. 5813/307, zastavané plochy a nádvoria , o výmere 1075 m²
 • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/5 k pozemku - parcela reg. C-KN č. 249/2, ostatné plochy, o výmere 1451 m²
 • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 k pozemku - parcela reg. C-KN č. 5813/308, zastavané plochy a nádvoria , o výmere 50 m²

predmet súťaže č. 5

stavebný pozemok a spoluvlastnícky podiel k prístupovej ceste

 • parcela reg. C-KN č. 5813/310, zastavané plochy a nádvoria , o výmere 1076 m²
 • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/5 k pozemku - parcela reg. C-KN č. 249/2, ostatné plochy, o výmere 1451 m²
 • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/2 k pozemku - parcela reg. C-KN č. 5813/308, zastavané plochy a nádvoria , o výmere 50 m²

všetky v k.ú. Brezno, obec Brezno, okres Brezno, vedené Okresným úradom Brezno, odbor katastrálny na liste vlastníctva č. 2351 v prospech Mesta Brezno, spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

 

moyzesova pozemky

 

 • DSC8159
 • DSC8160
 • DSC8161
 • DSC8165
 • moyzesova-pozemky
 • DSC8159
 • DSC8160
 • DSC8161
 • DSC8165
 • moyzesova-pozemky

 

 

Logbrw
Logtsw
Loglsw
Logkw
© 2016 Brezno