Padličkovo

Päť pozemkov v pokojnej lokalite na periférii mesta. Lokalita v blízkosti rodinných domov obklopená prírodou.

Pozemky s rozlohou cca 600 m2 a prístupovou cestou. Jedna parcela vhodná na vidiecke bývanie v rodinnom dome ostatné parcely je možné využiť najmä ako zázemie úžitkovej záhrady rodinného domu. S možnosťou aj chovu drobného hospodárskeho zvieratstva.


Predaj formou OVS

Cena

Minimálna kúpna cena pre jednotlivé pozemky požadovaná vyhlasovateľom je 10,93 eur/m².

Pozemky

 • parcela reg. C-KN č. 4983/2, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 600 m² - vhodná na stavbu rodinného domu
 • parcela reg. C-KN č. 4983/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 600 m²
 • parcela reg. C-KN č. 4983/4, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 601 m²
 • parcela reg. C-KN č. 4983/5, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 599 m²
 • parcela reg. C-KN č. 4983/6, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 600 m²

 

Padlickovo

 

 

 • DSC8170
 • DSC8171
 • DSC8173
 • DSC8170
 • DSC8171
 • DSC8173

 

 

Logbrw
Logtsw
Loglsw
Logkw
© 2016 Brezno