Rohozná

Voľné pozemky Rohozná – vďaka budovaniu sietí je ponuka momentálne ešte výhodnejšia!

 • deväť pozemkov na Rohoznej (za predajňou Jednota) vhodných pre Vaše atraktívne rodinné bývanie
 • jedna z najkrajších oblastí na periférii mesta
 • pokojná lokalita s veľkým potenciálom na ďalší rozvoj
 • mesto už podalo žiadosť o vybudovanie elektrickej prípojky
 • samospráva tiež zabezpečí dotiahnutie verejného vodovodu a cestné napojenie na cestu I. triedy 1/72

Predaj formou OVS

Pozemky                                                                                                                                                                             

 • parcela reg. C-KN č. 4930/14, trvalé trávne porasty, o výmere 897 m²
 • parcela reg. C-KN č. 4930/15, trvalé trávne porasty, o výmere 897 m²

 

rohozna

 

 • 1
 • 2
 • 5
 • 6
 • 1
 • 2
 • 5
 • 6

 

 

Logbrw
Logtsw
Loglsw
Logkw
© 2016 Brezno