Rohozná II

Voľné pozemky Rohozná – vďaka budovaniu sietí je ponuka momentálne ešte výhodnejšia!

  • jedna z najkrajších oblastí na periférii mesta
  • pokojná lokalita s veľkým potenciálom na ďalší rozvoj
  • mesto už podalo žiadosť o vybudovanie elektrickej prípojky
  • samospráva tiež zabezpečí dotiahnutie verejného vodovodu a cestné napojenie na cestu I. triedy 1/72

 

Predaj formou OVS

Pozemky

parc. reg. C-KN 6785/28, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1157 m2
parc. reg. C-KN 6785/29, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1050 m2
parc. reg. C-KN 6785/30, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 954 m2
parc. reg. C-KN 6785/32, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 896 m2
parc. reg. C-KN 6785/33, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 966 m2
parc. reg. C-KN 6785/34, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1019 m2
parc. reg. C-KN 6785/35, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 969 m2
parc. reg. C-KN 6785/37, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1335 m2
parc. reg. C-KN 6785/38, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1301 m2
parc. reg. C-KN 6785/39, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1096 m2
parc. reg. C-KN 6785/40, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1333 m2
parc. reg. C-KN 6785/41, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1034 m2
parc. reg. C-KN 6785/42, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1273 m2
parc. reg. C-KN 6785/43, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1032 m2
parc. reg. C-KN 6785/44, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1235 m2
parc. reg. C-KN 6786/45, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1020 m2
parc. reg. C-KN 6785/46, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1160 m2
parc. reg. C-KN 6785/47, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1021 m2
parc. reg. C-KN 6785/48, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1078 m2
parc. reg. C-KN 6785/49, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 974 m2
parc. reg. C-KN 6785/50, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 992 m2
parc. reg. C-KN 6785/51, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1000 m2
parc. reg. C-KN 6785/52, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 972 m2  
parc. reg. C-KN 6785/53, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1026 m2
parc. reg. C-KN 6785/55, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1001 m2
parc. reg. C-KN 6785/56, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1046 m2
parc. reg. C-KN 6785/57, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 964 m2
parc. reg. C-KN 6785/58, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1520 m2
parc. reg. C-KN 6785/59, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1028 m2
parc. reg. C-KN 6785/60, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1029 m2
parc. reg. C-KN 6785/61, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1163 m2
parc. reg. C-KN 6785/62, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1260 m2
parc. reg. C-KN 6785/63, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1028 m2
parc. reg. C-KN 6785/64, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1029 m2
parc. reg. C-KN 6785/65, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1150 m2
parc. reg. C-KN 6785/66, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1135 m2
parc. reg. C-KN 6785/67, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1397 m2
parc. reg. C-KN 6785/68, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1171 m2
parc. reg. C-KN 6785/69, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1177 m2
parc. reg. C-KN 6785/70, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1011 m2
parc. reg. C-KN 6785/71, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1039 m2
parc. reg. C-KN 6785/72, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1119 m2
parc. reg. C-KN 6785/73, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1036 m2
parc. reg. C-KN 6785/74, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1246 m2
parc. reg. C-KN 6785/75, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1203 m2
parc. reg. C-KN 6785/76, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1286 m2
parc. reg. C-KN 6785/77, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1362 m2
parc. reg. C-KN 6785/78, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1067 m2
parc. reg. C-KN 6785/79, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1207 m2
parc. reg. C-KN 6785/81, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1332 m2
parc. reg. C-KN 6785/82, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1188 m2
parc. reg. C-KN 6785/83, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1074 m2
parc. reg. C-KN 6785/84, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1012 m2
parc. reg. C-KN 6785/86, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1166 m2
parc. reg. C-KN 6785/87, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1146 m2
parc. reg. C-KN 6785/88, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1148 m2
parc. reg. C-KN 6785/89, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1190 m2
parc. reg. C-KN 6785/90, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1034 m2
parc. reg. C-KN 6785/91, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1194 m2
parc. reg. C-KN 6785/92, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1121 m2
parc. reg. C-KN 6785/93, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1192 m2
parc. reg. C-KN 6785/94, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1394 m2
parc. reg. C-KN 6785/95, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1025 m2
parc. reg. C-KN 6785/96, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1689 m2
parc. reg. C-KN 6785/97, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 2371 m2
parc. reg. C-KN 6785/98, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1499 m2
parc. reg. C-KN 6785/99, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1263 m2
parc. reg. C-KN 6785/100, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1506 m2
parc. reg. C-KN 6785/101, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1242 m2
parc. reg. C-KN 6785/102, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1386 m2
parc. reg. C-KN 6785/103, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1215 m2
parc. reg. C-KN 6785/104, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1226 m2
parc. reg. C-KN 6785/105, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1205 m2
parc. reg. C-KN 6785/106, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1169 m2
parc. reg. C-KN 6785/107, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1147 m2
parc. reg. C-KN 6785/108, druh pozemku: trávnaté porasty o výmere 1212 m2

rohozna 2 img3

 

 rohozna 2 img2

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Logbrw
Logtsw
Loglsw
Logkw
© 2016 Brezno