Zadné Halny - Tehelňa

Predaj nehnuteľností na ulici Tehelňa v lokalite Zadné Halny

Vyhlásená OVS
Ďalšie informácie
 • Druh: Priemyselná zóna
 • Plocha pozemku: 981 m2
 • Cena : 57 700 €

Mesto Brezno v snahe pozdvihnúť ekonomiku a zamestnanosť v celom regióne pripravilo lokalitu na nový priemyselný park. Pozemky vo vlastníctve mesta sú určené na výstavbu priemyselnej zóny. Keďže v meste Brezno do teraz chýbali ucelené pozemky na výstavbu priemyselného parku, predstavitelia miestnej samosprávy sa rozhodli konať. Miera nezamestnanosti v okrese Brezno k 31.12.2022 predstavovala 6,63 %. Lokalita je vhodná na nevýrobné služby, remeslá a opravárenské služby, drobné prevádzky, drobnú priemyselnú výrobu, sklady, parkoviská, parkovacie garáže, hromadné garáže, garáže a odstavné státia pre nákladné autá, logistické haly, prívesy, autobusy, čerpacie stanice PHM.

Predmetom súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov určených na výstavbu priemyselného parku v Brezne, časť Rohozná sú dve parcely, jedna s výmerou 106 031 m2 a druhá 34 139 m2. Minimálna kúpna cena je 35,00 eur/m2.

Mesto Brezno aktívne pracuje aj na zlepšení kvality napojenia na cestu I/72 a to novou projekciou cestnej križovatky v tejto lokalite a dobudovaním autobusových zastávok pre budúcich nových obyvateľov a zamestnancov. V pláne má v danej lokalite vybudovať nové cyklotrasy a taktiež zabezpečenie projekcie a neskoršej realizácie technickej infraštruktúry pre celé priľahlé južné pozemky určené pre bývanie obyvateľov. Mestská časť Rohozná je na trase cesty prvej triedy I/72 vzdialená o centra mesta Brezno 3 km a od krajského mesta Banská Bystrica 46 km, od mesta Tisovec 29 km, od mesta Liptovský Mikuláš 55 km, od mesta Rimavská Sobota 67 km. V blízkosti sa nachádza aj železničná zástavka. V blízkosti je vysokotlaký plyn a fotovoltaická elektráreň.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli mesta Brezno, na webovom sídle mesta v sekcii Ponuka majetku mesta, ako aj na stránke www.pozemkybrezno.sk. Tlačivo záväznej súťažnej ponuky a základné informácie je možné získať: – na adrese: Mesto Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno, odbor právny a majetkový, kancelária č. 25 – na webovom sídle mesta – e-mailom na adrese: lucia.lickova@brezno.sk; – informácie aj telefonicky na č. telefónu: 048/6306262

Priemyselný park - Rohozná

Mesto Brezno v snahe pozdvihnúť ekonomiku a zamestnanosť v celom regióne pripravilo lokalitu na nový priemyselný park. Pozemky vo vlastníctve mesta sú určené na výstavbu priemyselnej zóny

Vyhlásená OVS
Ďalšie informácie
 • Druh: Stavebné pozemky
 • Plocha pozemku: 140 170 m2
 • Cena od:  35 €/m²

Mesto Brezno vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti v blízkosti centra mesta, na ulici Tehelňa. Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli mesta Brezno, na webovom sídle mesta v sekcii Ponuka majetku mesta, ako aj na stránke www.pozemkybrezno.sk. Tlačivo záväznej súťažnej ponuky a základné informácie je možné získať: – na adrese: Mesto Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno, odbor právny a majetkový, kancelária č. 25 – na webovom sídle mesta – e-mailom na adrese: lucia.lickova@brezno.sk; – informácie aj telefonicky na č. telefónu: 048/6306262

Stavebné pozemky - Rohozná

Mesto Brezno, ktoré je branou do Nízkych Tatier a Slovenského rudohoria ponúka na predaj pozemky určené na výstavbu rodinných a rekreačných domov v plánovanej novovznikajúcej ekologickej mestskej štvrti

Vyhlásená OVS
Ďalšie informácie
 • Druh: Pozemok pre rod. domy
 • Plocha pozemku: 1000 m2
 • Cena za m259 €/m²

Jedinečná investičná príležitosť v Nízkych Tatrách

Mesto Brezno, ktoré je branou do Nízkych Tatier a Slovenského rudohoria ponúka na predaj pozemky určené na výstavbu rodinných a rekreačných domov v plánovanej novovznikajúcej ekologickej mestskej štvrti

Záujemcovia majú možnosť získať pozemky v atraktívnej časti mesta, Rohoznej s jedinečným výhľadom na panorámu Nízkych Tatier. Stačí len nezaváhať! K dispozícii je 80 parciel s priemernou výmerou cca 1 000 m2 určených na výstavbu rodinných a rekreačných domov.

Pozemky sú v nádhernom prírodnom prostredí Hájnej hory, lemované z východnej strany lesmi. Táto budúca štvrť bývania je navrhovaná ako ekologické bývanie s prednostne využívanými prvkami fotovoltaiky, solárnych panelov, tepelných čerpadiel, používaním dažďovej vody v maximálnej miere ako vody úžitkovej a pod. Lokalita sa pýši okrem blízkosti Nízkych Tatier, kde si na svoje prídu milovníci turistiky, či lyžovačky aj inými čarovnými miestami v okolí. V rozmedzí 10 - 15 minút autom sa od danej lokality nachádza v malebnej doline sedla Zbojská obľúbený Zbojnícky dvor a reštaurácia Salaš Zbojská, históriou dýchajúca Čiernohronská železnica, Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline, Bystrianská jaskyňa, vyhliadkové veže, lyžiarske strediská, rôzne doliny a kotliny vhodné na prechádzky či turistiku. Toto všetko a mnoho ďalších čarovných miest ponúka táto prírodou obkolesená lokalita.Predmetná nová obytná štvrť je plánovaná ako „Ekologická štvrť“, ktorá bude v maximálnej možnej miere využívať obnoviteľné zdroje energií - fotovoltaické panely, solárne panely, tepelné čerpadlá, zber dažďovej vody a jej opätovné využitie (úžitková voda). V lokalite určenej na výstavbu rodinných domov bude vybavenosť inžinierskych sietí, ekologické a vodné prvky, zóny pre relax s vybavením a zázemím pre služby.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli mesta Brezno, na webovom sídle mesta v sekcii Ponuka majetku mesta, ako aj na stránke www.pozemkybrezno.sk. Tlačivo záväznej súťažnej ponuky a základné informácie je možné získať: – na adrese: Mesto Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno, odbor právny a majetkový, kancelária č. 25 – na webovom sídle mesta – e-mailom na adrese: lucia.lickova@brezno.sk; – informácie aj telefonicky na č. telefónu: 048/6306262

Pozemky Mlynná dolina- Hlinka

Posledné voľné lukratívne pozemky v jedinečnej lokalite Mlynná dolina – Hlinka. Mesto Brezno ponúka na predaj pozemky v Mýte pod Ďumbierom, ktoré sú už posledné, kde je možná výstavba rekreačnej nehnuteľnosti

Vyhlásená OVS
Ďalšie informácie
 • Druh: Rekreačný pozemok
 • Plocha pozemku: 480 m2
 • Cena za m2150 €/m²

Posledné voľné lukratívne pozemky v jedinečnej lokalite Mlynná dolina – Hlinka. Mesto Brezno ponúka na predaj pozemky v Mýte pod Ďumbierom, ktoré sú už posledné, kde je možná výstavba rekreačnej nehnuteľnosti.
Malebná obec Mýto pod Ďumbierom, je známa nielen skvostným prírodným prostredím a bohatými možnosťami športového vyžitia, ale aj dobrou občianskou vybavenosťou. V blízkosti sú známe a kvalitne upravované lyžiarske zjazdovky, cykloturistické chodníky, golfové ihrisko a množstvo wellness centier. Pre deti je tu k dispozícii veľa zážitkových atrakcií, slovenské salaše a ranče ponúkajúce jazdu na koňoch, výrobu slovenských špecialít z ovčieho syra i bohaté možnosti slovenskej gastronómie.

Predaj lukratívnych nehnuteľností na Cintorínskej ulici

Nehnuteľnosť V CENTRE MESTA na Cintorínskej ulici

Vyhlásená OVS
Ďalšie informácie
 • Druh: Rodinný dom
 • Stav: Pôvodný stav
 • Úžit. plocha: 620 m2
 • Cena : 100 500€

Mesto Brezno vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností V CENTRE MESTA na Cintorinskej ulici. Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli mesta Brezno, na webovom sídle mesta v sekcii Ponuka majetku mesta, ako aj na stránke www.pozemkybrezno.sk. Tlačivo záväznej súťažnej ponuky a základné informácie je možné získať: – na adrese: Mesto Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno, odbor právny a majetkový, kancelária č. 25 – na webovom sídle mesta – e-mailom na adrese: lucia.lickova@brezno.sk; – informácie aj telefonicky na č. telefónu: 048/6306262

VRBOVÁ

 

Lukratívne investičné pozemky vhodné na priemyslenú zónu v blízkosti mesta

Vyhlásená OVS
Ďalšie informácie
 • Druh: Pozemok pre rod. domy
 • Plocha pozemku: 4955 m2
 • Cena za m241,87 €/m²

Lokalita Vrbová sa nachádza v pešej dostupnosti centra mesta Brezno. Od krajského mesta Banskej Bystrice je vzdialená 42 km od mesta Tisovec 32 km, od mesta Liptovský Mikuláš 56 km, od mesta Rimavská Sobota 70 km. Príjazd na pozemok je z cesty I. triedy (Cesty Osloboditeľov) cez Mostárenskú alebo Vrbovú ulicu. V blízkosti sa nachádza aj autobusová zástavka, ORPZ a najväčšie sídlisko v meste - Mazorníkovo. Pozemky sa nachádzajú v zastavanej oblasti a disponujú kompletnou technickou infraštruktúrou ( Voda, plyn, elektrina).

Predmet súťaže:
1. predmet súťaže : ČASŤ 1 - časť výmery podľa príložného grafického návrhu o výmere 8 173 m2 odčlenené z pozemku parc. reg.: C-KN č. 3595/5 o výmere 37 111 m2, , druh pozemku : trvalý trávnatý porast

2. predmet súťaže : ČASŤ 2 – časť výmery podľa príložného grafického návrhu o výmere 5 452 m2 odčlenené z pozemku parc. reg.: C-KN č. 3595/5 o výmere 37 111 m2, , druh pozemku : trvalý trávnatý porast

3. predmet súťaže : ČASŤ 3 - časť výmery podľa príložného grafického návrhu o výmere 4 955 m2 odčlenené z pozemku parc. reg.: C-KN č. 3595/5 o výmere 37 111 m2, , druh pozemku : trvalý trávnatý porast

4. predmet súťaže : ČASŤ 4 - časť výmery podľa príložného grafického návrhu o výmere 3 168 m2 odčlenené z pozemku parc. reg.: C-KN č. 3595/5 o výmere 37 111 m2, , druh pozemku : trvalý trávnatý porast

 

vrbova