Mesto Brezno v snahe pozdvihnúť ekonomiku a zamestnanosť v celom regióne pripravilo lokalitu na nový priemyselný park. Pozemky vo vlastníctve mesta sú určené na výstavbu priemyselnej zóny. 

  • Druh: Priemyselná zóna
  • Plocha pozemku: 140170 m2
  • Cena za m235 €/m²

Mesto Brezno v snahe pozdvihnúť ekonomiku a zamestnanosť v celom regióne pripravilo lokalitu na nový priemyselný park. Pozemky vo vlastníctve mesta sú určené na výstavbu priemyselnej zóny. Keďže v meste Brezno do teraz chýbali ucelené pozemky na výstavbu priemyselného parku, predstavitelia miestnej samosprávy sa rozhodli konať. Miera nezamestnanosti v okrese Brezno k 31.12.2022 predstavovala 6,63 %. Lokalita je vhodná na nevýrobné služby, remeslá a opravárenské služby, drobné prevádzky, drobnú priemyselnú výrobu, sklady, parkoviská, parkovacie garáže, hromadné garáže, garáže a odstavné státia pre nákladné autá, logistické haly, prívesy, autobusy, čerpacie stanice PHM.


Predmetom súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj pozemkov určených na výstavbu priemyselného parku v Brezne, časť Rohozná sú dve parcely, jedna s výmerou 106 031 m2 a druhá 34 139 m2. Minimálna kúpna cena je 35,00 eur/m2.

Mesto Brezno aktívne pracuje aj na zlepšení kvality napojenia na cestu I/72 a to novou projekciou cestnej križovatky v tejto lokalite a dobudovaním autobusových zastávok pre budúcich nových obyvateľov a zamestnancov. V pláne má v danej lokalite vybudovať nové cyklotrasy a taktiež zabezpečenie projekcie a neskoršej realizácie technickej infraštruktúry pre celé priľahlé južné pozemky určené pre bývanie obyvateľov. Mestská časť Rohozná je na trase cesty prvej triedy I/72 vzdialená o centra mesta Brezno 3 km a od krajského mesta Banská Bystrica 46 km, od mesta Tisovec 29 km, od mesta Liptovský Mikuláš 55 km, od mesta Rimavská Sobota 67 km. V blízkosti sa nachádza aj železničná zástavka. V blízkosti je vysokotlaký plyn a fotovoltaická elektráreň.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli mesta Brezno, na webovom sídle mesta v sekcii Ponuka majetku mesta, ako aj na stránke www.pozemkybrezno.sk. Tlačivo záväznej súťažnej ponuky a základné informácie je možné získať: – na adrese: Mesto Brezno, Námestie gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno, odbor právny a majetkový, kancelária č. 25 – na webovom sídle mesta – e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; – informácie aj telefonicky na č. telefónu: 048/6306262